یسنا جونیسنا جون، تا این لحظه: 7 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره
پرهام جونپرهام جون، تا این لحظه: 6 سال و 1 ماه و 15 روز سن داره

یسنا و پرهام شیرینی زندگی مامان و بابا

یسنا جون و پرهام جون

دختر گلم گاهی اینقدر خسته میشی و هرچی اسرار می کنیم که بری توی تختخواب بخوابی قبول نمی کنی که آخرش اینطوری میشه:     اینم از دوتا گل های ناز مامان و بابا، الهی دورتون بگردم ، اینقدر همدیگر رو دوست دارین       ...
13 ارديبهشت 1396
1