یسنا جونیسنا جون، تا این لحظه: 7 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره
پرهام جونپرهام جون، تا این لحظه: 6 سال و 1 ماه و 15 روز سن داره

یسنا و پرهام شیرینی زندگی مامان و بابا

عید قربان 99

بع بعی کوچولومون که دلش می خواست از در فرار کنه و بره پیش دوستاش. امسال به دایی پیمان زحمت دادیم و توی ویلای اونا بع بعی رو بریدیم و تمیز شده اش رو آوردیم خونه . عیدتون مبارک عزیزانم ...
13 مرداد 1399
1