یسنا جونیسنا جون، تا این لحظه: 7 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره
پرهام جونپرهام جون، تا این لحظه: 6 سال و 1 ماه و 15 روز سن داره

یسنا و پرهام شیرینی زندگی مامان و بابا

فرش شستن

جان و جانان من در حال کمک به عزیزجونشون برای شستن یک فرش کوچولو. 🙃 فداتون بشم یه فرش کوچولویی که می تونست در عرض 15 دقیقه شسته بشه . یک ساعت بیشتر طول کشید به لطف شما . تازه آخر سر هم پرهام جونم کلی گریه کرد که چرا تموم شد😎   ...
31 خرداد 1399
1