یسنا جونیسنا جون، تا این لحظه: 7 سال و 6 ماه و 13 روز سن داره
پرهام جونپرهام جون، تا این لحظه: 6 سال و 1 ماه و 15 روز سن داره

یسنا و پرهام شیرینی زندگی مامان و بابا

3 ماهگی و 19 ماهگی پسر و دختر عزیزم

یسنا جون دایی پیمان رو خیلی دوست داره نمونه اش عکس پایینی پسر سه ماهه من که خیلی خوش خنده هست یسنا و دوچرخه جدیدش که بابایی زحمت خریدنش رو کشیده و دخترک راحت طلب من که حتی برای زدن آهنگ دوچرخه حاضر نیست خم بشه و با پاهاش کلید رو میزنه نگاه کنین محبت از نوع خواهر و برادری البته یسنا جون بعداز عکس یک گاز خوشمزه از پای پرهام گرفت که بچه یک ربع گریه کرد این کار همیشگی یسنا هست تا فرصت پیدا میکنه پرهام رو گاز میگیره یسنا جون بازی با دارت رو خیلی دوست داره حتی وقتی حاضر شده بره بیرون بازم دست از بازی برنمی داره البته فقط بلده تیر دارت رو به در و تابش بزنه نه تخته دارت یسنا جون و اسب خوش رکابش ...
16 آبان 1394
1